Forscherin
Badaczka
      

Foto: Kinga
Meine erste Forschungsthema, das mich Jahrelang (1980-2000) beschäftigte, war die Situation der Frauen in Polen. Ich nahm an mehreren Konferenzen teil, verfasste Aufsätze, Texte und Vorträge, die sehr oft publiziert und auch (oft ohne meine Kenntnisse) weiterveröffentlicht wurden. Mein sozusagen Highlight, das mein Ruhm als "Berufs-Polin" begründete, war ein Referat für die Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985: Die Rechte, die wir haben. Da ich damals noch auf Anerkennung meines Antrags auf politisches Asyl wartete, bekam ich keine Ausreisegenehmigung. Mein Text wanderte ohne mich nach Nairobi und aus dieser Stadt in die ganze Welt.

Seit 2012 arbeite ich mit Professor Jarosław Suchoples zusammen. Wir verfassen wissenschaftliche (historische) Texte zum Thema neue Aspekte der Geschichte des I und des II Weltkriegs. Wir präsentieren sie bei internationalen Historikerkonferenzen und veröffentlichen sie in wissenschaftlichen Bücher und Zeitschriften.

Bis jetzt schrieben wir folgende Texte zusammen:
1/ Kirchlicher Zwangsarbeiterlager in Berlin (II WK), Vortrag präsentiert bei der Historiker Konferenz an der Universität in Lund (Schweden) im Herbst 2013 / Publikation Januar 2015
2/ Teilnahme der polnischstammigen Soldaten aus Berlin an dem IWK anhand der Cenotaphen und Soldatengräber, Referat präsentiert bei der Historiker Konferenz an der Universität in Kuala Lumpur (Malaysia) im Sommer 2014
3/ Judenzählung (Jewisch Census) in der Deutschen Armee 1916, Artikel präsentiert bei der Historiker Konferenz an der Universität in Lund (Schweden) im Herbst 2014.

Anderes Thema in meiner Forschungsbiographie ist die Geschichte der Polonia in Deutschland und deutsch-polnische Beziehungen. 2014 gab Professorin Maria Kalczynaska aus Oppeln ein Buch über Multikulturität Berlins, wo auch ich über der Geschichte der Polen in Berlin anhand der Berlin-Nekropolen erzähle.Aber schon vor ein paar Jahren, weil 2011, kam, wiederum an der Universität in Bromberg, ein Buch heraus, in dem ich ebenfalls über deutsch-polnische Beziehungen erzähle. Der Text war die Eröffnung-Rede bei der Internationalen Konferenz am 20.11.2009 u.d.T. Mur Berliński - polskie konteksty (Berliner Mauer - polnische Kontexte)Seit 2014 arbeite ich auch mit Dr. Tomasz Fetzki (Humanistische Hochschule in Żary / Sorau) zusammen bei der Biographie von der Warschauer Pädagogin Eugenia Lubliner (1869-1940) zusammen. Wir präsentierten unseren ersten gemeinsamen Vortrag bei der Biographen Konferenz am 16. April 2015 an der Katholischen Universität in Lublin.Moim pierwszym tematem badawczym była sytuacja kobiet w Polsce. Zajmowałam się kobietami przez ponad 20 lat (1980-2000), pisałam liczne referaty, artykuły i raporty, publikowane (głównie po niemiecku i po angielsku) w licznych mediach nie tylko w Niemczech, ale i na świecie. Przez wiele lat byłam "zawodową Polką", a moją renomę w tej materii zawdzięczam referatowi na IV Światową Konferencję Kobiet w Nairobi. Byłam wówczas w Niemczech osobą bez uznanego statusu (czekałam na przyznanie mi praw uciekiniera politycznego), nie mogłam zatem wyjechać do Nairobi, wyjechał tylko mój tekst i stamtąd rozszedł się po całym świecie.

Od 2012 roku współpracuję z profesorem Jarosławem Suchoplesem, historykiem, profesorem na Uniwersytecie w Kuala Lumpur w Malezji. Przygotowujemy wspólnie referaty i artykuły o mało znanych aspektach I i II Wojny Światowej.

Dotychczas przygotowaliśmy następujące referaty:
1/ Kościelny obóz pracy przymusowej w Berlinie podczas II wojny światowej - referat został wygłoszony na Konferencji Historyków na Uniwersytecie w Lund jesienią 2013 roku i ukazał się drukiem w styczniu 2015 roku
2/ Udział Polaków z Berlina w I Wojnie Światowej na podstawie analizy zachowanych grobów i cenotafów - Uniwersytet w Kuala Lumpur latem 2014 roku
3/ Jewisch Census czyli tzw. "Liczenie Żydów" w Armii Niemieckiej w roku 1916, referat wygłoszony na Konferencji Historyków na Uniwersytecie w Lund jesienią 2014 roku.

Innym moim tematem badawczym jest historia Polonii niemieckiej, przede wszystkim historia Polonii w Berlinie i stosunki polsko niemieckie. Brałam udział w konferencjach na ten temat, kilka z nich zostało podsumowanych w publikacjach. Przypomnę tu dwie z nich:Od roku 2014 współpracuję z doktorem Tomaszem Fetzkim (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach) - wspólnie piszemy biografię zapomnianej warszawskiej pedagożki Eugenii Lublinerowej (1869-1940). Nasz pierwszy napisany wspólnie referat wygłosiliśmy podczas Konferencji Biograficznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 16 kwietnia 2015 roku. W roku 2016 zajęliśmy się problemem wykorzystania blogów w pracy biografisty - zob. referat