Foto: Christine Ziegler   Foto: NN   Foto: Małgorzata Pasieka    Foto: Krzysztof Pukański


Seit 1984 übersetze ich Literatur aus dem Deutschen und Englischen ins Polnische, sporadisch auch umgekehrt.
Fremdsprachen (Polnisch - Muttersprache): Deutsch, Englisch, Russich.
1994-2012 war ich eine Herausgeberin einer zweisprachigen (Deutsch-Polnisch) Literaturedition "WIR". Jetzt leitete und verwaltete ich einen mehrsprachigen Blog
.


Od roku 1984 jestem tłumaczką tekstów literackich z niemieckiego i angielskiego na polski, sporadycznie również z polskiego na niemiecki i/lub angielski.
Znajomość języków obcych: niemiecki, angielski, rosyjski.
W latach 1994-2012 wydawałam dwujęzyczną, polsko-niemiecką Edycję Literacką "WIR". Obecnie prowadzę blog wielojęzyczny.