Dziennikarka
Journalistin
         
Foto: NN    Foto: Kinga    Foto: Krzysztof Pukański    Foto: RR

Pracuję jako dziennikarka od roku 1974 a więc 46 lat. Piszę po polsku, niemiecku, angielsku.
W latach 1994-2012 byłam wydawczynią i naczelną redaktorką polsko-niemieckiej Edycji Literackiej "WIR" w Berlinie.
Współpracowałam m.in. z "Kurierem Szczecińskim", "Pograniczami", radiem "MultiKulti po polsku" (SFB) i z innymi mediami, np: "30 dni", "Odrą", "Tytuł", "Newsweek Poland", "Torso".
Moje zainteresowania: problematyka kobieca, młodzież, sprawy socjalne, stosunki polsko-niemieckie, historia, kultura, literatura. Zebrałam doświadczenia zawodowe we wszystkich mediach: prasie, filmie, wideo, radio, blogach. Jestem zamiłowaną researcherką i efektywną organizatorką.

W r. 2003 otrzymałam 6 Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarzy (za artykuł Pochwała lumpenproletariatu w "Newsweek Poland"), a w r. 2014 za tekst Oburzeni w kwartalniku "Elewator"zostałam mianowana do nagrody.

Wywiad ze mną (i z innymi) - opowiadam o moich początkach dziennikarskich (i innych) w Berlinie Zachodnim.
Ich bin als Journalistin seit 1974 tätig - also schon 46 Jahre! Ich schreibe auf Polnisch, Deutsch und Englisch.
Ich bin Mitglied bei ver.di. 1994-2012 war ich Herausgeberin und Chefredakteurin der Deutsch-Polnischen Literatureition "WIR" in Berlin.

Ich kann die Zusammenarbeit mit mehreren redaktionen in Deutschland und Polen vorweisen, darunter Radio MultiKulti oder Radio Free Europe.

Meine Interessen: Frauen, Jugend, Soziales, Geschichte, Kultur, Literatur, Deutsch-Polnische Beziehungen. Ich verfüge über berufliche Erfahrung in allen Medien: Presse, Film, Video, Radio, Blog.
Ich bin eine begabte Rechercherin und erfolgreiche Organisatorin.

2003 bekam ich den 6. Deutsch-Polnischen Journalistenpreis (für den Text Pochwała lumpenproletariatu (Lob des Lumpenproletariats) in "Newsweek Poland"); 2014 für einen Essay Die Empörten Oburzeni in Quartalzeitschrift "Elewator" wurde ich wieder für diesen Preis nominiert.